Nota: No. Akaun Pembiayaan yang bermula dari 0 tidak perlu dimasukkan
Contoh :
1. 1401XXXXXXXXXXXXX masukkan 1401XXXXXXXXXXXXX
2. 0101XXXXXXXXXXXXX masukkan 101XXXXXXXXXXXXX
Nota: Sila Masukkan No. Kad Pengenalan tanpa ada simbol dan ruang kosong
Contoh :-
No. Kad Pengenalan :
1.1401XXXXXXXXXXXXX masukkan 1401XXXXXXXXXXXXX
2.0101XXXXXXXXXXXXX masukkan 101XXXXXXXXXXXXX
No. Pendaftaran Syarikat :
1. XXXXXABC
2. 0XXXXABC
Pelanggan tidak menepati kelayakan disebabkan kategori di bawah atau tiada dalam rekod BHS/BPR(B40) atau BPN(M40) atau tidak menepati kriteria ditetapkan bagi Perusahaan Mikro. Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan di talian 03 2600 5500
Nota 1:
A) Program URUS adalah layak untuk Pelanggan B50 yang memenuhi semua kriteria berikut semasa tarikh permohonan:
 1. Pendapatan individu tidak melebihi RM5,000-00 atau isi rumah tidak melebihi RM5,880-00; dan
 2. Mengalami kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 atau 2021 dan kekal tiada pekerjaan pada tarikh permohonan atau mengalami sekurang-kurangnya 50% pengurangan pendapatan pada tarikh permohonan; dan
 3. Sedang mengikuti sebarang program bantuan bayaran pembiayaan yang sedia ada dibawah “Targeted Payment Assistance” (TPA), “Enhance Targeted Payment Assistance” (ETPA), “Financing Payment Assistance” (FPA) atau “Enhance Financing Payment Assistance” (EFPA) pada 30 September 2021; dan
 4. Akaun pembiayaan dengan tunggakkan tidak melebihi 90 hari pada tarikh permohonan.
B) Program FIRST adalah layak untuk Pelanggan Individu dan Mikro-Enterprise yang memenuhi semua kriteria berikut pada tarikh permohonan:
 1. Mengalami sekurang-kurangnya 25% pengurangan pendapatan; dan
 2. Akaun pembiayaan dengan tunggakkan tidak melebihi 90 hari pada tarikh permohonan; dan
 3. Tiada persetujuan dicapai berhubung pembayaran selepas perbincangan dibuat diantara pelanggan dan Bank.
Nota 2:
A) Sila pastikan anda mempunyai dokumen sokongan yang diperlukan sebelum meneruskan permohonan secara dalam talian. Anda perlu mengemukakan salah satu dari dokumen berikut:
 1. Penyata KWSP (2020 & 2021); atau
 2. Penyata Bank yang menunjukkan pengurangan/kehilangan pendapatan dalam 2 tahun terakhir. atau
 3. Borang cukai pendapatan untuk tahun taksiran 2019 & 2020; atau
 4. Slip gaji 1 bulan terkini pada tahun 2021 & mana-mana slip gaji 1 bulan pada tahun 2020; atau
 5. Surat pemberhentian kerja daripada majikan terakhir.
B) Sila email dokumen sokongan ke "urus@muamalat.com.my"
PROGRAM PENGURUSAN DAN KETAHANAN KWANGAN (URUS) &
FINANCIAL RESILIENCE SUPPORT (FIRST)
Nombor Akaun
Account Number
Jenis Kemudahan
Facility Type
Kategori Program URUS
URUS Program Category (Yes/No)
1.Sila rekod nombor akaun pembiayaan sebelum meneruskan penyerahan borang permohonan.
Please keep your financing account number before submission of this form.
2.Sila hantar permohonan yang berasingan bagi program yang berlainan.
Please submit different application form for different program.
1. MAKLUMAT PELANGGAN / CUSTOMER INFORMATION:
2. PEKERJAAN DAN PENDAPATAN / EMPLOYMENT AND INCOME DETAIL:
3. MAKLUMAT PEMBIAYAAN / FINANCING DETAILS:
Bank
Bank
Jenis Pembiayaan
Facility Type
No Akaun Pembiayaan
Financing Account No
4.PAKEJ PILIHAN / SELECTION PACKAGE : [Pilih satu sahaja dan tanda (√) pada kotak berkenaan] / [Choose one only and tick (√) at the box] *


Kesan Pilihan (2) dan (3) :-
a) Ansuran bulanan, kadar keuntungan bank atau tempoh pembiayaan anda mungkin akan berubah;
[Your monthly installments, Bank profit rate or financing period may change];
b) Perjanjian baharu perlu ditandatangani selaras dengan keperluan undang-undang dan pematuhan Syariah; dan
[A new agreement must be signed in accordance with legal requirements and Shariah compliance; and]
c) Jumlah keseluruhan bayaran sehingga akhir tempoh pembiayaan baru mungkin akan bertambah/berubah berbanding dengan perjanjian asal.
[The total payment amount until the end of the new financing period may increase/change compared to the original agreement].

Nota:
 1. Jika berlaku pertikaian dalam penyataan yang mempunyai dwi bahasa, versi Bahasa Inggeris adalah digunapakai sebagai rujukan.
 2. Sila kemukakan dokumen sokongan bagi tujuan pemprosesan ke alamat email urus@muamalat.com.my.