Masukkan butiran berikut:-
Nota : No. Akaun Pembiayaan yang bermula dari 0 tidak perlu dimasukkan
Contoh :
1. 1401XXXXXXXXXXXXX masukkan 1401XXXXXXXXXXXXX
2. 0101XXXXXXXXXXXXX masukkan 101XXXXXXXXXXXXX
Nota : Sila masukkan No. Kad Pengenalan atau No. Pendaftaran Syarikat tanpa ada simbol dan ruang kosong
Contoh :-
No. Kad Pengenalan :
1. 700905XXXXXX
2. 060905XXXXXX
No. Pendaftaran Syarikat :
1. XXXXXABC
2. 0XXXXABC
“Pelanggan tidak menepati kelayakan disebabkan kategori di bawah atau tiada dalam rekod BSH/BPR(B40). Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan di talian 03 2600 5500”.
Nota:
TFPA tidak layak untuk:
  1. Pembiayaan masih aktif dibawah Program Pengurusan Kredit AKPK; atau
  2. Pelanggan perseorangan Kumpulan B40/BSH berstatus bankrap; atau
  3. Pembiayaan dengan tunggakkan melegihi 90 hari pada tarikh permohonan; atau
  4. Pengeluaran penuh pembiayaan dibuat selepas 1 Jun 2021
BANTUAN BAYARAN PEMBIAYAAN BERSASAR KHAS UNTUK B40
Semak kelayakan penerima B40 melalui portal BSH/BPN secara atas talian
1. Maklumat Pelanggan:
2. Kategori Layak Bagi Bantuan Bayaran Tambahan: (Sila tandakan (√) pada kotak berkenaan)*
** Pelanggan hendaklah berdaftar dalam pangkalan data BSH(B40)

3. Pilihan Bantuan Bayaran Tambahan: (Pilih satu sahaja dan sila tanda (√) pada kotak berkenaan)*
Kemudian tanda (√) pada kotak pilihan lanjutan tempoh pembiayaan di bawah)
Kesan Pilihan (1) atau (2) bagi bantuan bayaran tambahan:
a) Ansuran bulanan, kadar keuntungan bank atau tempoh pembiayaan anda mungkin akan berubah;
b) Perjanjian baharu perlu ditandatangani selaras dengan keperluan undang-undang dan pematuhan syariah; dan
c) Jumlah keseluruhan bayaran sehingga akhir tempoh pembiayaan baharu mungkin akan bertambah/ berubah berbanding dengan jumlah perjanjian asal.