Masukkan butiran berikut:-
Nota : No. Akaun Pembiayaan yang bermula dari 0 tidak perlu dimasukkan
Contoh :
1. 1401XXXXXXXXXXXXX masukkan 1401XXXXXXXXXXXXX
2. 0101XXXXXXXXXXXXX masukkan 101XXXXXXXXXXXXX
Nota : Sila masukkan No. Kad Pengenalan atau No. Pendaftaran Syarikat tanpa ada simbol dan ruang kosong
Contoh :-
No. Kad Pengenalan :
1. 700905XXXXXX
2. 060905XXXXXX
No. Pendaftaran Syarikat :
1. XXXXXABC
2. 0XXXXABC
“Permohonan tidak menepati kelayakan disebabkan kategori di bawah.
Untuk pertanyaan lanjut, sila hubungi Pusat Khidmat Pelanggan di talian 03 2600 5500”.
Nota:
A) Sila lengkapkan permohonan yang berasingan bagi setiap akaun pembiayaan yang berbeza.
B) Bantuan Bayaran Pembiayaan tidak layak untuk:
  1. Pembiayaan masih aktif dibawah Program Pengurusan Kredit AKPK atau
  2. Pelanggan perseorangan/individu berstatus bankrap atau
  3. Perusahaan Mikro/PKS yang telah diistiharkan digulung atau
  4. Pembiayaan dengan tunggakkan melebihi 90 hari pada tarikh permohonan atau
  5. Pengeluaran penuh pembiayaan selepas 30 Jun 2021
BANTUAN BAYARAN PEMBIAYAAN
1. Maklumat Pelanggan:
Nota : Sila masukkan Poskod
Contoh : 60123456789 / 0123456789
2. Kategori Permohonan Bantuan Bayaran Pembiayaan: tandakan ( / ) pada kotak berkenaan) *
3. Maklumat Pekerjaan/ Perniagaan:
4. Pilihan Bantuan Bayaran Tambahan: (Pilih satu sahaja dan sila tanda (√) pada kotak berkenaan)*
Kemudian tanda (√) pada kotak pilihan lanjutan tempoh pembiayaan di bawah)
Kesan Pilihan (1) atau (2) bagi bantuan bayaran pembiayaan:
a) Ansuran bulanan, kadar keuntungan bank atau tempoh pembiayaan anda mungkin akan berubah;
b) Perjanjian baharu perlu ditandatangani selaras dengan keperluan undang-undang dan pematuhan Syariah; dan
c) Jumlah keseluruhan bayaran sehingga akhir tempoh pembiayaan baharu mungkin akan bertambah/ berubah berbanding dengan jumlah perjanjian asal.