1. Maklumat Pelanggan:
Nota : Sila masukkan No. Kad Pengenalan tanpa ada simbol dan ruang kosong
Contoh :- 700905XXXXXX / 060905XXXXXX
Nota : Sila masukkan Poskod
2. Sebab Permohonan Bantuan: *
3. Maklumat Pekerjaan/ Perniagaan:
Nota : Sila hantar dokumen sokongan yang berkaitan ke alamat email dibawah. Kegagalan mengemukakan maklumat yang diperlukan boleh menyebabkan kelewatan pemprosesan / permohonan ditolak.
a) endmora.assistance@muamalat.com.my bagi permohonan Bantuan Bayaran Pasca Moratorium disebabkan Covid-19.
b) floodmora2021@muamalat.com.my bagi permohonan Tempoh Bayaran Moratorium disebabkan Banjir 2021.